B X H 100
STTTên NVLV
1 Tu¤nKi®t 122
2 HueAnh 121
3 Tûn 118
4 Q4een 116
5 leemiu 115
6 AnhCô 114
7 chery2 112
8 LCRY 112
9 DuyKhánh 110
10 chery 110