(¯`·.º-:¦:- Phần thưởng test game và open -:¦:-º.·´¯)

PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP TEST GAME

Đầu top: 50.000 vcoin

Nhì top: 40.000 vcoin

Ba top: 30.000 vcoin

Top 4 đến 10: 20.000 vcoin

 

 

CÁC MỐC TRAO THƯỞNG

1) Khi có nhân vật đạt mốc level: 110

Phần thưởng:

Đầu top: 70.000 vcoin   


Nhì top: 60.000 

Ba top: 50.000 vcoin  


2) Khi có nhân vật đạt mốc level: 125

Phần thưởng:

Đầu top: 200.000 vcoin    


Nhì top: 150.000 


Ba top: 100.000 vcoin  

Khuyến khích từ top 4 đến 7: 50.000 Vcoin


3) Khi có nhân vật đạt mốc level: 135

Phần thưởng:

Đầu top: 400.000 vcoin  + 60 Trùng lâu  Chi Kiếm(nguyên liệu đổi ra trùng lâu Liên) +   50 Trùng lâu Dương

 
Nhì top: 300.000 vcoin + 60 Lưu Minh Châu(nguyên liệu đổi ra trùng lâu Kiên) +   50 Trùng lâu Dương 

Ba top: 200.000 vcoin  + 50 Trùng lâu Dương 

Khuyến khích từ top 4 đến 7: 100.000 Vcoin

 

 

4) Khi có nhân vật đạt mốc level: 149

Phần thưởng:

Đầu top: 400.000 vcoin  + 60 Lưu Minh Châu(nguyên liệu đổi ra trùng lâu Kiên) +   50 Trùng lâu Dương

 
Nhì top: 300.000 vcoin + 60 Trùng lâu  Chi Kiếm(nguyên liệu đổi ra trùng lâu Liên) +   50 Trùng lâu Dương 

Ba top: 200.000 vcoin  + 50 Trùng lâu Dương 

Khuyến khích từ top 4 đến 7: 100.000 Vcoin

ADMIN Ngày đưa tin :  [26/01/2018]
Thay mặt BQT