(¯`·.º-:¦:- Hướng dẫn chuyển vcoin vào game -:¦:-º.·´¯)

h

Đăng nhập game và đứng ở vị trí chờ chọn nhân vật

Hoặc đang trong game thì thoát game ra rồi đăng nhập lại và đứng ở vị trí chờ chọn nhân vật( không vào hẳn game và cũng kg thoát hẳn game tức đứng ở vị trí tích chọn nhân vật để vào game)

 

Tiếp theo ra trang chủ dùng tính năng chuyển vcoin vào game

ADMIN

ADMIN Ngày đưa tin :  [26/01/2018]
Thay mặt BQT